Meny
Meny

Cinema Manager

Leder och inspirerar

Ledarskap - Jag leder och inspirerar mina medarbetare genom strategisk, inspirerande och förändringsledning.

”Fun & Passion” – Jag skapar en biograf som är full av glädje och roliga aktiviteter – både för medarbetare och gäster. Mitt uppdrag är att ge liv åt vårt varumärke och entusiasmera mitt team med min energi och mitt engagemang.

”Quality & Service” – Jag leder vägen för enastående gästupplevelser och motiverar andra att konsekvent leverera högkvalitativ service. För att fatta välinformerade beslut rörande förbättringar av vår service och i våra lokaler används den feedback vi får från våra gäster. Som chef och ledare ser, uppmärksammar och belönar jag fantastisk service både hos enskilda medarbetare och i teamet i stort. Tillsammans strävar vi efter att hela tiden bli bättre.

”Trust & Respect” – Jag skapar förtroende genom att fatta välinformerade och transparenta beslut och leder och driver en kultur av ärlighet där människor känner att de har mandat att göra det som är rätt (i rätt tid) för våra gäster. Fråga och utmana på ett sätt som respekterar andras åsikter och bygger tillit. Med personlig integritet skapas starka, positiva relationer med gäster, medarbetare och samarbetspartners.

”Co-operation & Accountability” - Jag är för samarbete och jobbar tillsammans med andra chefer för att dela idéer och driva förbättringar. Alla medarbetare i teamet ska vara motiverade och ha möjlighet att nå målen. För att snabbt lösa eventuella problem anpassas ledarstil efter situation. Uppmuntra och inspirera teamet att vidta åtgärder, prova nya idéer och utnyttja de möjligheter som uppstår.